Het goede pad

Ons kantoor toont u het goede pad en spreekt uw taal. Op basis van onze werkwijze en onze drietaligheid (Duits, Nederlands, Frans) kunnen wij u in heel België en ook in de buurlanden op efficiënte wijze adviseren.

Ihr Rechtsanwalt in Belgien - belgisches Recht auf Deutsch. Votre avocat en Belgique - Uw advocaat in België

Onze sterkte - uw voordeel:

- in heel België en in drie talen

Het Belgische rechtssysteem lijkt – en niet slechts voor een leek – op een labyrint (drie nationale talen: Frans, Nederlands en Duits) , een heleboel wetgevingen, die aanhoudend veranderen, de ingewikkelde structuur van de federale staat …).

Wij wijzen u de juiste weg: dankzij onze drietaligheid en de bestaande structuur (interne competenties, lidmaatschap bij juridische netwerken) waarborgen wij onze cliënten in heel België een volledige begeleiding in alle rechtsdomeinen. Wij weten de weg !

- in het buitenland 

Al sinds jaren onderhouden wij blijvende contacten met netwerken in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Op die manier kunnen wij uw problemen in het buurland mee oplossen. U hoeft niet zelf een advocaat in het buitenland te gaan zoeken, en de moeilijkheden op taalniveau worden op die manier eveneens uit de weg geruimd. Wij spreken uw taal !

- Om juridische problemen te herkennen, te voorkomen en op te lossen

„Het enige gewonnen proces is datgene, dat je niet hebt gevoerd “.

Dat is de slogan voor ons werk. Juridische problemen hadden vaak zonder meer kunnen worden voorkomen – indien een advocaat was geraadpleegd.

Wij analyseren uw juridische situatie en werken samen met u oplossingen uit. Een goed doordachte overeenkomst voorkomt soms „verrassingen“ …

Indien dan een rechtsgeding is ontstaan, en twee honden vechten om één been, lopen wij er niet als derde mee heen. Ook in dit geval overwegen wij ernstig met onze cliënt de mogelijkheid van een minnelijke schikking. Maar indien een proces niet kan worden vermeden, doen wij uiteraard onze uiterste best om de belangen van onze cliënt te behartigen.

- uw advocatenkantoor op het internet :

De hoofdbedoeling van onze website is U te infomeren aangaande actuele rechtelijke thema’s (zie News). Onder de rubriek "Tips en Publicaties" recht vindt U algemene adviezen en onze publicaties. Er staan meer dan 600 bijdragen online ! 

Als goed ingespeeld team zijn wij in staat om U op een competente en snelle manier en op alle gebieden te adviseren

Hartelijk welkom op onze website en in ons kantoor.