Nieuwe wetgeving:

09.01.2017
Anoniem bellen met prepaidkaart kan niet meer
Anoniem bellen met een prepaidsimkaart kan niet meer. Iedere gebruiker zal zich voortaan moeten registreren. Ook wie vroeger zo’n kaart kocht. Wie dat niet doet, wordt afgesloten.

Met deze maatregel wil de wetgever meer controle krijgen over de gebruikers van herlaadkaarten. De kaarten zijn immers eenvoudig te verkrijgen zonder enige vorm van identiteitscontrole. Ze vormen dan ook een populair communicatiemiddel in criminele milieus. En ook bij de recente terreuraanslagen werden herlaadkaarten vaak gebruikt. Op 18 november 2015, na de aanslagen in Parijs, werd de knoop daarom doorgehakt om de anonimiteit van prepaidkaartgebruikers af te schaffen. De procedure krijgt nu een juridische basis in de Wet op de elektronische communicatie. ln77391-190 En de regering zorgt ook meteen voor de nodige uitvoeringsbepalingen zodat de regeling ook meteen kan worden toegepast.
Nieuwe én oude gebruikers
Telecomoperatoren zijn voortaan verplicht om de eindgebruikers van prepaidkaarten te identificeren. Alle eindgebruikers, …

 
02.01.2017
Overheid zet in op re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
De overheid zet in op de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Bedoeling is om in de eerste plaats na te gaan in welke mate arbeidsongeschikte werknemers in de onderneming aan de slag kunnen blijven door hen tijdelijk of definitief een aangepast of ander werk te geven. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft een sleutelrol in dit traject.
Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers wordt opgenomen in het KB van 28 mei 2003 op het gezondheidstoezicht. Het wijzigings-KB …

 
24.10.2016
Wisselen van vaste telecomoperator kan vlotter vanaf juli 2017
De federale regering wil het wisselen van vaste telecomoperator vereenvoudigen. Deze procedure vereist echter een specifieke reglementering omdat ze veel complexer is dan het veranderen van mobiele operator. De veelvoud aan diensten die zich van de vaste lijn bedienen (internet, televisie, enz.), zijn daar schuld aan.
Het nieuwe KB van 6 september 2016 wil het migreren van een internettoegangsdienst of een omroeptransmissie- en omroepdistributiedienst (of van een …

 
>> Nieuwe wetgeving - archiev

Nieuwe rechtspraak:

22.08.2016
Raad van State vernietigt deel borgtochtregeling voor wegvervoersondernemingen
De Raad van State heeft een deel van de borgtochtregeling in de nieuwe wetgeving goederenvervoer vernietigt. Dat bepaalde schuldeisers van een vervoersonderneming aanspraak maken op de borgtocht en andere – vergelijkbare – schuldeisers niet, zorgt voor discriminatie en schendt het gelijkheidsbeginsel.
Het KB van 22 mei 2014 met betrekking tot het goederenvervoer over de weg verplicht vervoersondenemingen een borgtocht in te stellen om aan te tonen …

 
16.11.2015
Grondwettelijk Hof vernietigt permanent afwijkende opzeggingstermijnen voor de bouwsector
Sinds 1 januari 2014 gelden voor arbeiders en bedienden dezelfde opzeggingstermijnen. Maar zoals bekend werden de op dat moment verworven rechten vastgeklikt. En op de algemene regel werden tijdelijke uitzonderingen ingevoerd voor onder meer de confectie- en de diamantsector. Voor bouwvakkers op een bouwwerf geldt zelfs een permanente uitzondering, maar die wordt nu geschrapt.
Tot 1 januari 2018
De wet op het eenheidsstatuut bevat een specifieke overgangsmaatregel voor bepaalde sectoren. Daardoor worden de algemene en …

 
26.10.2015
Grondwettelijk Hof: dringende medische hulp is grondrecht van alle vreemdelingen
OCMW’s zijn verplicht om dringende medische hulp te verlenen aan vreemdelingen die in België verblijven met een arbeidskaart B of een beroepskaart. ‘Het is een grondrecht waarvan niemand mag worden uitgesloten’, stelt het Grondwettelijk Hof in zijn arrest (131/2015) van 1 oktober 2015.
Recht op maatschappelijke dienstverlening
Met dat arrest vernietigt het Hof een deel van artikel 20 van de Programmawet van 28 juni 2013. Daarmee …

 
>> Nieuwe rechtspraak - archiev

Agenda:

/