Zians-Haas Rechtsanwälte

Onze bibliotheek: een schat aan kennis

Niemand kan alle wetten kennen. Er zijn er te veel. Bovendien worden ze constant gewijzigd en de kwaliteit van het wetgevende werk laat steeds te wensen over. Vaak ligt het venijn in de details: de interpretatie van de normen blijkt in veel gevallen pas uit de uitspraken.

Om U optimaal te kunnen adviseren is het absoluut noodzakelijk om kort bij de hand over een actuele en omvangrijke documentatie te beschikken.

Kennis in de vorm van boeken was en is nog steeds een belangrijk hulpmiddel. Ook wanneer wij als advocaat steeds meer een beroep doen op internet en andere elektronische media, blijven boeken nog steeds een heel belangrijk instrument..

Wij denken dat we echt trots kunnen zijn op onze bibliotheek. Haar waarde blijkt niet enkel uit de omvang van de publicaties (meer dan 3.000 boeken), maar ook en vooral uit de grote verscheidenheid aan voorhandene vakliteratuur.

Onze documentatie omvat de belangrijkste publicaties van de laatste 30 jaar (boeken en ongeveer 20 juridische vaktijdschriften), evenals de gangbare standaardwerken.

Het zwaartepunt ligt uiteraard op het Belgische recht. Daarnaast vindt men echter ook publicaties over het Europese, Duitse en Luxemburgse recht, en in minder grote mate ook over het Franse recht.

Het betreft voornamelijk boeken in het Frans en in het Nederlands, want vakliteratuur over het Belgische recht in het Duits is eerder schaars.

 

<< ga terug