Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Nieuwe rechtspraak - archief

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Online casino's in België: wettelijke mogelijkheden om gokschulden terug te vorderen
Onder welke voorwaarden kunnen inzetten worden teruggevorderd? | 28.02.2024

Belgische online casino's boeken jaarlijkse inkomsten in de driecijferige miljoenenschaal. Uit het laatste jaarverslag (2022) van de Belgische …Raad van State vernietigt deel borgtochtregeling voor wegvervoersondernemingen
De Raad van State heeft een deel van de borgtochtregeling in de nieuwe wetgeving goederenvervoer vernietigt. Dat bepaalde schuldeisers van een vervoersonderneming aanspraak maken op de borgtocht en andere – vergelijkbare – schuldeisers niet, zorgt voor discriminatie en schendt het gelijkheidsbeginsel. | 22.08.2016

Het KB van 22 mei 2014 met betrekking tot het goederenvervoer over de weg verplicht vervoersondenemingen een borgtocht in te stellen om aan te tonen …


Grondwettelijk Hof vernietigt permanent afwijkende opzeggingstermijnen voor de bouwsector
Sinds 1 januari 2014 gelden voor arbeiders en bedienden dezelfde opzeggingstermijnen. Maar zoals bekend werden de op dat moment verworven rechten vastgeklikt. En op de algemene regel werden tijdelijke uitzonderingen ingevoerd voor onder meer de confectie- en de diamantsector. Voor bouwvakkers op een bouwwerf geldt zelfs een permanente uitzondering, maar die wordt nu geschrapt. | 16.11.2015

Tot 1 januari 2018
De wet op het eenheidsstatuut bevat een specifieke overgangsmaatregel voor bepaalde sectoren. Daardoor worden de algemene en …


Grondwettelijk Hof: dringende medische hulp is grondrecht van alle vreemdelingen
OCMW’s zijn verplicht om dringende medische hulp te verlenen aan vreemdelingen die in België verblijven met een arbeidskaart B of een beroepskaart. ‘Het is een grondrecht waarvan niemand mag worden uitgesloten’, stelt het Grondwettelijk Hof in zijn arrest (131/2015) van 1 oktober 2015. | 26.10.2015

Recht op maatschappelijke dienstverlening
Met dat arrest vernietigt het Hof een deel van artikel 20 van de Programmawet van 28 juni 2013. Daarmee …


Grondwettelijk Hof vernietigt inperking certificaten voor groenestroominstallaties van voor 2013
Het Grondwettelijk Hof oordeelt in een arrest van 4 december 2014 dat een later decreet, de datum waarop een investering in het verleden werd uitgevoerd, niet mag aangrijpen om meer of minder groenestroomcertificaten toe te kennen aan de nietsvermoedende groenestroomproducent. | 26.01.2015

Bandingfactor voor nieuwe installaties
Het decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie (DB Energie) heeft in 2013 een regime …


Overheidspensioen: Grondwettelijk Hof werkt discriminatie weg bij cumulatie met beroepsinkomsten
Bijverdienen is vorig jaar gemakkelijker geworden voor gepensioneerden bij de overheid. Onder andere via een voordelige cumulatieregeling voor wie ‘om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid’ vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust is gesteld. Die uitsluiting van personen die wegens lichamelijke ongeschiktheid op rust zijn gesteld, wordt vernietigd door het Grondwettelijk Hof. | 08.12.2014

Bijverdienen
Een onbeperkte cumulatie van een pensioen met een beroepsinkomen is mogelijk voor wie 65 jaar is en een loopbaan van 42 jaar heeft. …


Grondwettelijk Hof vernietigt fiscale regularisatie van ontdoken successie- en registratierechten
Grondwettelijk Hof vernietigt fiscale regularisatie van ontdoken successie- en registratierechten | 29.09.2014

Volgens het Hof is de federale wetgever niet bevoegd om de regularisatie van ontdoken successie- en registratierechten te regelen. Het zijn immers de …


Grondwettelijk Hof tempert strengere regels voor gezinshereniging
De wet op de gezinshereniging van 8 juli 2011 heeft de procedure van gezinshereniging strenger gemaakt door er onder andere striktere voorwaarden op het vlak van huisvesting en inkomen aan te koppelen. | 10.10.2013

De strengere regels zijn in werking getreden op 22 september 2011. Maar een paar aanpassingen die toen doorgevoerd werden binnen de Vreemdelingenwet …


Grondwettelijk Hof versterkt onafhankelijkheid van energieregulator
In een lijvig arrest van 7 augustus 2013 vernietigen de raadsheren van het Grondwettelijk Hof diverse bepalingen van de Elektriciteitswet, de Gaswet en een wijzigingswet van 8 januari 2012 over de verdere liberalisering van de energiemarkt. | 13.09.2013

Het gaat telkens om artikels of onderdelen van artikels die de onafhankelijkheid van de federale Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en …


Overleden hond - consumptiegoed
Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft op 21 mei 2012 beslist dat een professionele verkoper van hond aansprakelijk is indien de gekochte hond een maand na de koop ingevolge een infectie overlijdt. | 20.02.2013

Er bestaat een wettelijk vermoeden dat de verkoper aansprakelijk voor gebreken is. De verkoper kan wel een tegenbewijs leveren maar op hem rust de …Aansprakelijkheid van de notaris : verjaring van 10 jaar
Het Grondwettelijk Hof heeft op 13 december 2013 beslist dat de verjaringstermijn principieel 10 jaar is. | 03.01.2013

Indien een notarisop verzoek van zijn cliënt een onderhandse akte opmaakt die achteraf op zijn kantoor wordt ondertekend , is zijn aansprakelijkheid …Persmisdrijf op internet : bevoegdheid van het hof van assisen
Het Hof van Cassatie heeft op 6 maart 2012 beslist dat misdrijven die op internet worden begaan, persmisdrijven zijn. | 16.03.2012

De vraag was of een meningsuiting op internet als "drukpers" te beschouwen is, met het gevolg dat een misdrijf in dit verband tot de uitsluitende …WCO - vermindering van belastingschuld - redelijke categorieën
Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 januari 2012 beslist dat ook een fiscale schuld voor mindering vatbaar is en dat de categorieën van schuldeisers redelijk verantwoord moeten zijn. | 18.02.2012

De fiscus heeft al vaak betwist dat een fiscale schuld vatbaar is voor vermindering in een WCO-procedure omdat artikel 172 van de Grondwet bepaalt …Opzegtermijnen voor arbeiders : ongrondwettelijk !
Het Grondwettelijk Hof heeft op 7 juli 2011 beslist dat de huidige opzegtermijnen in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. | 07.07.2011

De beslissing van het Grondwettelijk Hof zal een fundamentele wijziging in het Belgische Arbeidsrecht ten gevolge hebben. De arbeidswetgeving …


Geen verhaal van WAM-verzekeraar indien de verzekerde niet aansprakelijk is
Het Hof van Cassatie heeft op 7 februari 2011 beslist dan geen verhaal mogelijk is indien de verzekerde niet aansprakelijk was. | 14.06.2011

Bij een schadegeval met een zwakke weggebruiker moet de verzekeraar het slachtoffer op grond van artikel 29bis WAM vergoeden. Dit is ook het geval …


Zwakke weggebruikers : ook de werkgever van het slachtoffer moet vergoed worden !
Het Hof van Cassatie heeft op 7 februari 2011 beslist dat de werkgever automatisch als rechtshebbende te beschouwen is. | 26.04.2011

Indien de werkgever loon aan een werknemer doorbetaalt die door een verkeersongeval arbeidsongeschikt werd en deze wernemer in de zin van artikel …


Verjaring vordering buitencontractuele vordering
In een arrest van 9 december 2010 oordeelt het Hof van Cassatie dat de verjaringstermijn loopt zonder dat de omvang de schade bekend is. | 02.03.2011

Voor buitencontractuele aansprakelijkheid bestaat een vijfjarige verjaringstermijn om een vordering in te dienen. Vraag was of de verjaring pas loopt …


Verschoonbaarheid - nu ook voor wettelijk samenwonende !
Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 november 2010 beslist dat ook de wettelijk samenwonende van de verschoonbaarheid van zijn gefailleerde levensgezel moet genieten. | 19.11.2010

Het Grondwettelijk Hof moest nog een uitspraak doen over de grondwettelijkheid van artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. Dit keer …


Cassatie : verhaal van de WAM-verzekering beperkt voor betalingen aan zwakke verkeersgebruiker
Het Hof van cassatie heeft op 7 juni 2010 beslist dat de WAM-verzekeraar zijn verhaalsrecht tegen de verzekerde alleen mag uitoefenen indien de verzekerde ook aansprakelijk is. weggebruiker betaald heeft. | 15.06.2010

Ten eerste heeft het Hof herhaald dat de kennisgeving van een mogelijkheid verhaal ook in algemene bewoordingen de rechtsgrond van het verhaalsrecht …


Lange wachttijden voor vrijgave van bankrekeningen afgezwakt
Wetswijziging helpt de langstlevende partner | 08.09.2009

In het verleden moest de bejaarde weduwe weken en zelfs maanden na de dood van haar echtgenoot op de vrijgave van zijn bankrekening wachten. In de …


  Pagina: 1 van 2 | Bijdrage: 1 tot 20 | verder

>> Nieuwe wetgeving - archief