Zians-Haas Rechtsanwälte

Aansprakelijksheidsrecht

Wie een schade veroorzaakt, moet deze vergoeden.

Deze regel lijkt heel eenvoudig.

De haarkloverij begint met het beantwoorden van de volgende vragen:

- Wat is een fout?

- Is door deze fout een schade ontstaan?

- Is het slachtoffer wegens foutief gedrag medeverantwoordelijk?

- Ben ik voor anderen of met anderen verantwoordelijk?

- Welke eisen tot schadevergoeding kan ik doen gelden? (materiële schade, loonderving, smartegeld,…)

 

Tips:
- Lassen Sie Ihre Versicherung bezahlen - Schließen Sie eine Familienhaftplichtversicherung ab!
- Rechtschutz – ein Luxus?
- Kein Recht ohne Beweis

Publicaties:
- Bijdragen geschreven door advocaten van ons kantoor

News (Aansprakelijkheidsrecht):