Zians-Haas Rechtsanwälte

Gebruiksaanwijzing van ons advocatenkantoor

Voor de rechtszoekende is de werking van de rechtbanken en van een advocatenkantoor vaak niet te begrijpen. Om een goede samenwerking met U te bereiken zou het nuttig zijn onze "gebruiksaanwijzing" te lezen. Wij hopen dat deze gebruiksaanwijzing beter te lezen en om te zetten is dan wat vaak als productbeschrijving moet dienen...

>> Het beeld van de dure advocaat, Is nu al een advocaat nodig? Eventueel later ..., De advocaat, uw dienstverlener in juridische zaken, Proces: hopeloos?, Verplichting tot transparantie, Financiële voorwaarden, Voorbereid op de advocaat, Termijnen en stukken


Het beeld van de dure advocaat

De oude advocatengrap "de advocaat is de man die uw fortuin uit de handen van uw vijand haalt ... en het dan voor zich houdt" is zeker niet op ons kantoor van toepassing.

Onze bedoeling is niet eindeloze procedures te voeren om op deze basis hoge facturen uit te vaardigen. Onze bedoeling is uw probleem op een efficiënte wijze op te lossen of - nog beter - door een advies een probleem te omzeilen.  Indien u dan toch een procedure hebt, proberen wij in elk geval te onderzoeken of het niet mogelijk is, toch nog een aanvaardbare dading te bereiken.


Is nu al advocaat nodig ? Eventueel later ...

Hier ligt de denkfout: een advies van een advocaat is vooral zijn geld waard indien het op deze basis mogelijk is een strijd of en procedure te vermijden. Indien te lang gewacht wordt, is een zaak eventueel al verloren (bij voorbeeld: verjaring, ...) of omdat u de kans verloren hebt om bewijzen op tijd te bezorgen ...

In de praktijk is het vaak zo, dat een contract dat zonder hulp van een advocaat werd opgesteld, slechts een beperkte waarde heeft en in dit geval van procedures hoge risico's en kosten kan meebrengen.


De advocaat, uw dienstverlener voor juridische zaken

Met uw advocaat spreekt u over de juridische problemen. Vraag uw advocaat of een zaak te halen is of wat u concreet verwacht. Bepaal van begin af samen met uw advocaat wat te doen is en tegen welke prijs.

Wat kunt u van uw advocaat verwachten?

  • een individueel gesprek over uw probleem;
  • een analyse van uw situatie en de bepaling van de mogelijkheid een procedure te winnen;
  • het ontwerpen van een dadingsovereenkomst en het voeren van de onderhandelingen met het oog op een minnelijke schikking;
  • het ontwerpen van contracten,
  • de voorbereiding van de juridische handelingen in een procedure;
  • de uitvoering van vonnissen via het parket of een deurwaarder;
  • in internationale geschillen kunnen wij over verbonden netwerken een procedure ook in het buitenland voeren;
  • de vertaling van juridische teksten (NL - FR - D)

Proces: hopeloos?

Ook indien de advocaat tot de vaststelling komt dat een procedure vermoedelijk met succes te voeren is, moet het niet noodzakelijk tot een gerechtszaak komen. Vaak is te verkiezen - ook om kosten te besparen - een minnelijke schikking met de tegenpartij te zoeken. Vaak is het zo dat u de tegenpartij nog eens gaat ontmoeten en dan is het belangrijk dat nog een normaal gesprek mogelijk is en niet onmiddellijk weer een conflict ontstaat...

Er bestaan natuurlijk ook situaties waar een procedure niet te vermijden is. In dit geval bespreekt u met de advocaat op welke manier het beste resultaat te halen is. Een belangrijk aspect is natuurlijk ook te weten wat de kostprijs van deze keuze is.


Verplichting tot transparantie

U moet zeker geen schrik ervoor hebben naar de advocaat te gaan. Wij zullen u al bij het eerste gesprek een inschatting van de vermoedelijke kosten van een procedure geven. Indien deze inlichting niet kan worden gegeven, zorgen wij u tenminste voor een duidelijke informatie in verband met de berekeningswijze van kosten en ereloon meedelen (uurtarief, percentage van financiële inzet van een procedure, kosten, ...).
Wij verwijzen hiermede uitdrukkelijk op onze algemene voorwaarden.


Financiële voorwaarden

>algemene voorwaarden


Voorbereiding van het gesprek

Indien u het gesprek met uw advocaat goed voorbereidt, zal het zeker mogelijk zijn vlug de nodige raad te ontvangen.
U moet weten dat de advocaat en zijn medewerker aan het beroepsgeheim zijn gebonden. U kunt dus vrij met uw advocaat spreken, ook indien het eventueel voor u onaangenaam zou zijn over het een of andere aspect van uw zaak te spreken. Uw advocaat is niet uw rechter en zal u zeker niet "veroordelen". Uw advocaat is uw raadgever en moet kennis van alle facetten van uw zaak hebben, om u op efficiënte wijze te verdedigen.

Het is zinvol van begin aan uw concreet probleem te beschrijven en uw verwachtingen mee te delen. Soms is het nuttig de nodige inlichtingen in schriftelijke vorm vast te houden om zo zeker te stellen dat niets "verloren" gaat.

Vergeet ook niet alle stukken mee te brengen (brieven, overeenkomsten, foto's, ...).

Vooraf is het ook nodig met uw verzekeringsmakelaar na te gaan of eventueel de verzekering voor de kosten van een procedure moet tussenkomen.


Termijnen en stukken

Indien u brieven van gerechtsdeurwaarders, rechtbanken, administratieve instellingen of advocaten ontvangen heeft, gelieve deze stukken onmiddellijk aan uw advocaat over te maken. Ook indien u problemen hebt om de taal van deze brieven te begrijpen is het te verkiezen onmiddellijk het nodige te doen.

Vanaf de betekening of verzending van vonnissen of administratieve beslissingen lopen de termijnen om rechtsmiddelen in te dienen. Het is in uw belang niet op de laatste dag contact met uw advocaat op te nemen. Eens een termijn overschreden is, bestaat in principe geen mogelijkheid meer uw juridische situatie te veranderen, zelfs indien het werkelijk zo is dat u "gelijk" hebt ...

<< ga terug