Zians-Haas Rechtsanwälte

Europees Recht

Dit rechtsgebied omvat een rijk palet aan thema’s. Vooral de vrijheid van dienstverlening en het vrije goederenverkeer enerzijds, het recht van vrije vestiging en beweging anderzijds, zijn steunpijlers van het EU-recht, waarmee we het immer weer te doen hebben.

Zo te zeggen heeft het EU-recht ondertussen invloed op alle andere domeinen, of nu familie-, arbeids-, sociaal, belastings-, handels- of zelfs strafrecht.

In sommige grensgebieden - zoals Oostbelgië - mogen het Europese aspect en vooral de juristische gevolgen van de Europes Unie niet uit het oog worden verloren.

Tips:
- EU-Bürger - reicht dies um sich in Belgien niederlassen zu dürfen?
- Schilderstress - Weg aus dem Schilderwald

Publicaties:
- Bijdragen geschreven door advocaten van ons kantoor


News (Europees Recht):