Zians-Haas Rechtsanwälte

Asiel en Vreemdelingen

Iedere persoon die in België binnenreist en zich hier wil vestigen, wordt met het vreemdelingenrecht geconfronteerd. Belangrijk daarbij is dat hij zijn rechten als EU-burger kent (vrijheid van vrij vestiging en beweging voor werknemers).

Trouwen met een derdelander en binnenreizen (gezinshereniging), evenals eventuele uitwijzingen en de mogelijkheden om zich hiertegen te weren, behoren ook tot dit thema.

We werken ook in het domein van het asielrecht en vertegenwoordigen personen die een procedure tot asiel hebben ingediend of als vluchteling in België leven.


Tips:
- EU-Bürger - reicht dies um sich in Belgien niederlassen zu dürfen?
- Aysl-Antragsteller - Habe ich Rechte?
- Und wo bleibt die Menschlichkeit?


Publicaties:
- Bijdragen geschreven door advocaten van ons kantoor

News (Asiel en vreemdelingen):