Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Verhuurder betaald vastgoedmakelaar !

17.08.2009

De wet van 18 juli 2009 (inwerkingtreding : 17 augustus 2009)bepaalt dat de verhuurder de kosten nietmag doorrekenen aan zijn huurder.

In de woninghuurwet werd een artikel 5ter ingevoegd : "Wordt voor niet geschreven gehouden, elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van het onroerend goed ten laste legt van de huurder, tenzij de huurder de opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht.

Deze bepaling geldt ook voor de kosten bij de beëindiging van een huurcontract (zoek na een nieuwe huurder) en ook voor kosten welke door de interventie van andere derden (bijvoorbeeld : notaris, advocaat) zouden ontstaan.

<< ga terug