Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Categorie:
Rechtstreekse vordering tegen leverancier van de aannemer | 17.07.2007

Volgens het Hof van Cassatie is dit nu mogelijk.
Het Hof van Cassatie heeft op 18 mei 2006 beslist dat in geval van aanneming van werk een bouwheer een rechtstreekse vordering tegen de leverancier …


Dienst voor alimentatievorderingen - ook voor onderhoudsplichtige in het buitenland | 10.07.2007

Indien de onderhoudsplichtige in het buitenland woont en in België geen inkomen verwerft, was de Dienst voor alimentatievorderingen niet bevoegd de alimentatievorderingen aan de onderhoudsgerechtigde uit te betalen. Het Arbitragehof heeft de ongrondwettigheid van deze bepaling met een arrest van 14.6.2006 vastgesteld.
Indien de onderhoudsplichtige in het buitenland woont en in België geen inkomen verwerft, was de Dienst voor alimentatievorderingen niet bevoegd de …


Aansprakelijkheid van bedrijfleiders voor RSZ-schulden | 03.07.2007

Voor de faillissementen die vanaf 1 september 2006 uitgesproken worden kunnen de gewezen bedrijfleiders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor RSZ-schulden.
De Programmawet van 20 juli 2006 (B.S. van 28 juli 2006) heeft de artikelen 265, 409 en 530 van het Wetboek van Vennootschappen gewijzigd. Op basis …


Interestvoet vanaf 1.1.2007 : 11 % | 30.06.2007

In het Belgisch Staatsblad van 30.1.2007 werd de nieuwe interestvoet voor het eerste semester 2007 bekend gemaakt.
De interestvoet is niet tegenover particulieren van toepassing maar alleen in het kader van de wet van 2.8.2002 betreffende de bestrijding van de …


Hogere interesten voor achterstallige facturen : 10 % | 20.01.2007

Vanaf 1 juli 2006 is de interestvoet op achterstallige betalingen van handelstransactie gestegen tot 10 %. Een factuur moet binnen 30 dagen betaald worden.
Een factuur moet binnen 30 dagen betaald worden. De interesten lopen van rechtswege na verstrijken van de betalingstermijn. Een ingebrekestelling is …


  Pagina 10 van 10 | Resultaten 181 - 185 | terug

<< terug