Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Nieuwe wetgeving - archief

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Beroepsverbod - voortaan zonder minimumduur
Door de wet van 28 april 2009 werd de wettelijke situatie veranderd om rekening te houden met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. | 28.04.2009

De rechtbank van koophandel kon een beroepsverbod opleggen voor een duur van minstens 3 jaar.

De strafrechter kon ook een beroepsverbod uitspreken …Vernietigingsberoep bij Raad van State : stuit nu verjaring voor schadevergoedingseis
Een wet van 25 juli 2008 (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2008) heeft tot gevolg dat een vernietingsberoep de verjaring van de vordering tot schadevergoeding stuit. | 22.08.2008

Procedures bij de Raad van State hebben de vernietiging van een administratieve beslissing tot voorwerp. De Raad van State is niet bevoegd om …


Huurgeschillen : geen voorafgaande verzoeningsprocedure meer
De wet van 18 juni 2008 (in werking sinds 24 juli 2008) schrapt verplichte voorafgaande verzoeningsprocedure. | 24.07.2008

Nu moet de vrederechter alleen maar in de procedure ten gronde proberen te verzoenen. Indien er geen verzoening mogelijk is, zal de zaak onmiddellijk …


Verhaalbaarheid van erelonen van advocaten : vanaf 1 januari 2008 van toepassing !
Met een Koninklijk Besluit van 26. oktober 2007 (Belgisch Staatsblad van 9.11.2007) werd de vergoeding bepaald welke ten laste van de in het ongelijk gesteld partij gaat. De regeling treedt op 1 januari 2008 in werking. | 09.11.2007

De wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen van advocaten werd op 21 april 2007 gestemd. De in het ongelijk gestelde partij moet op basis …


Kosteloze borgtocht - nieuwe wetgeving vanaf 1 december 2007
Vanaf 1 december 2007 is het wettelijk kader van de "kosteloze" borgtocht gewijzigd. | 05.11.2007

De doelstelling van de wet van 3 juni 2007 is een betere bescherming aan de borg te geven om op deze wijze een overmatige schuldenlast voor deze …


Voorrang van rechts - ook na stop (vanaf 1.3.2007) !
De regel die bepaalt dat de bestuurder die voorrang heeft, zijn voorrang verliest wanneer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt na gestopt te hebben wordt afgeschaft (Koninklijk besluit van 29.1.2007 - Belgisch Staatsblad van 9.2.2007). | 27.08.2007

Er wordt ook expliciet bepaald dat de bestuurder die uit een verboden rijrichting komt geen voorrang van rechts heeft. Fietsers die uit een straat …


Verkoop onroerende goederen - beperking van de bevoegdheden van een notaris
Vanaf 1 januari 2007 mogen notarissen alleen maar nog tussen komen bij de bemiddeling van onroerende goederen indien zij de voorwaarden van een Koninklijk Besluit van 14 november 2006 naleven (Belgisch Staatsblad van 28.11.2006). | 21.08.2007

De tussenkomst van notarissen bij het bemiddelen van onroerende goederen heeft al lang voor discussies gezorgd. De erkende makelaars hebben deze …


Nieuwe verkeersregels voor fietsers - fietslichten niet noodzakelijk vast geïnstalleerd
Op basis van een Koninklijk Besluit van 9.5.2006 is het sinds 18.5.2006 niet meer nodig de fietslichten op de fiets te installeren. | 20.08.2007

Het Koninklijk besluit heeft tot doel om naast het gebruik van vaste lichten ook knipperlichten toe te laten. Deze lichten hoeven bovendien niet meer …


Een nieuw rijbewijs : G - voor landbouwvoertuigen
Een Koninklijk besluit van 1.9.2006 (Belgisch Staatsblad van 6.9.2006) regelt de invoering van een rijbewijs categorie G voor land- en bosbouwvoertuigen vanaf 15.9.2006 voor het besturen op de openbare weg. | 20.08.2007

Het K.B. houdt overgangsmaatregelen in. Bestuurders geboren voor 1.10.1982 moeten geen rijbewijs van categorie G halen. Bestuurders geboren tussen 1 …


Verplichting van de registratie van huurcontracten : gelieve niet vergeten !
Sanctie : boete en beëindiging zonder opzeggingstermijn (Programmawet van 27.12.2006) | 24.07.2007

Deze wet heeft de bepalingen in verband met de registratieplicht vervangen omdat een groot deel van de huurcontracten niet registreerd werden.

Vanaf …Aansprakelijkheid van bedrijfleiders voor RSZ-schulden
Voor de faillissementen die vanaf 1 september 2006 uitgesproken worden kunnen de gewezen bedrijfleiders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor RSZ-schulden. | 03.07.2007

De Programmawet van 20 juli 2006 (B.S. van 28 juli 2006) heeft de artikelen 265, 409 en 530 van het Wetboek van Vennootschappen gewijzigd. Op basis …


Interestvoet vanaf 1.1.2007 : 11 %
In het Belgisch Staatsblad van 30.1.2007 werd de nieuwe interestvoet voor het eerste semester 2007 bekend gemaakt. | 30.06.2007

De interestvoet is niet tegenover particulieren van toepassing maar alleen in het kader van de wet van 2.8.2002 betreffende de bestrijding van de …


Hogere interesten voor achterstallige facturen : 10 %
Vanaf 1 juli 2006 is de interestvoet op achterstallige betalingen van handelstransactie gestegen tot 10 %. Een factuur moet binnen 30 dagen betaald worden. | 20.01.2007

Een factuur moet binnen 30 dagen betaald worden. De interesten lopen van rechtswege na verstrijken van de betalingstermijn. Een ingebrekestelling is …


  Pagina: 8 van 8 | Bijdrage: 141 tot 153 | terug

>> Nieuwe rechtspraak - archief

<< retour