Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Nieuwe wetgeving - archief

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars
De federale overheid heeft het Antiwitwasreglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) bij koninklijk besluit bekrachtigd. Het reglement treedt op 1 september in werking. 9 maanden later moeten alle vastgoedmakelaars een volwaardig cliëntacceptatiebeleid uitgebouwd hebben en moeten zij alle cliënten waarmee zij nu al een zakelijke relatie hebben, geïdentificeerd hebben en hun identiteit geverifieerd hebben. | 30.08.2013

Identificatie van de cliënt
Vastgoedmakelaars moeten hun cliënten én de lasthebbers van die cliënten identificeren, en hun identiteit verifiëren. …


Nationale Bank vanaf 1 september 2013 geen centrale depositaris meer van protesten
Vanaf 1 september 2013 treedt de Nationale Bank van België (NBB) niet meer op als centrale depositaris van protesten. Protesten over handelswissels moet vanaf dan ook niet meer geregistreerd worden. Een KB van 17 augustus 2013 voorziet in de nodige overgangsbepalingen. | 21.08.2013

Centrale depositaris stopt ermee
De protesten wegens niet-betaling van wisselbrieven en orderbriefjes, die in de Verrekeningskamer worden aangeboden …


Minimumbelasting of ‘fairness tax’ voor vennootschappen ingevoerd
De regering heeft via de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen een minimale belastbare grondslag ingevoerd voor de vennootschapsbelasting en de belasting der niet-inwoners (vennootschappen). Deze ‘fairness tax’ of ‘billijkheidsheffing’ krijgt vorm in een nieuw artikel 219ter in het WIB 1992, dat er de berekeningsregels van bepaalt. Grote ondernemingen die vroeger geen belastingen betaalden, worden dus voortaan verplicht om een minimumbedrag aan belastingen af te dragen. | 17.07.2013

Afzonderlijke aanslag
De ‘fairness tax’ is een afzonderlijke aanslag. Ze staat los van en komt bovenop de andere aanslagen die verschuldigd zijn op …


Strijd tegen fiscale fraude
De maximale gevangenisstraf voor fiscale inbreuken die gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt opgetrokken van twee naar vijf jaar. | 02.07.2013

Dit is van toepassing dit zowel in de inkomstenbelastingen (art. 449, nieuw tweede lid WIB 1992), de btw (art. 73, nieuw tweede lid WBTW), de diverse …


Interestvoeten vanaf 1 januari 2013
In het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2013 werd de nieuwe wettelijk interestvoet gekend gemaakt. | 09.01.2013

De wettelijke interestvoet voor het jaar 2013 bedraagt 2,75 %.

Ter herinnering vermelden wij de interestvoeten van de laatste jaren:

- 2007 : 6 %
- …Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2013
De nieuwe drempels zijn het Belgisch Staatsblad van 19 december 2012 verschenen. | 22.12.2012

Een koninklijk besluit van 13 december 2012 heeft de nieuwe drempelbedragen aan de indexontwikkeling aangepast.

Beroepsinkomsten

% toegelatenVereffening vennootschappen : nieuwe wetten
Sinds 16 mei 2012 is een nieuwe regelgeving van kracht. | 17.05.2012

Met de wetten van 19 maart 2012 en van 22 april 2012 werd de wetgeving van 2 juni 2006 betreffende de vereffening van vennootschappen vervangen. …


Inning van buitenlandse geldboetes in België...
Sinds 14 april 2012 is het eenvoudiger buitenlandse geldboetes in België te innen. | 14.04.2012

De wetten van 26 november 2011 en van 19 maart 2012 zijn sinds 14 april 2012 in werking en zijn nu de basis voor een eenvoudigere inning van …Interestvoeten vanaf 1 januari 2012
In het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt. | 26.01.2012

De wettelijke interestvoet voor het jaar 2012 bedraagt 4,25 %.

Ter herinnering vermelden wij de interestvoeten van de laatste jaren:

- 2007 : 6 %Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2012
De nieuwe drempels zijn het Belgisch Staatsblad van 16 december 2011 verschenen. | 27.12.2011

Een Koninklijk besluit van 12 december 2011 heeft de nieuwe drempelbedragen aan de indexontwikkeling aangepast.

Beroepsinkomsten

% toegelatenEinde voor reclameronselaars ?
Sinds 17 september 2011 is het eenvoudiger om contracten met reclameronselaars voor nietig te verklaren. | 28.10.2011

De praktijken van de reclameronselaars zijn bekend : zelfstandigen of onderneming ontvangen brieven met foutieve gegevens met de vraag om correctie. …Zwartwerk - boete ook voor werknemer
Een boete van 500 tot 2000 € is mogelijk voor de werknemer. | 15.05.2011

Indien de werkgever de onmiddelijke aangifte van tewerkstelling ("Dimona") niet indient, kan ook de werknemer sinds 1 april 2011 tot betaling van een …


Interestvoeten vanaf 1 januari 2011
In het Belgisch Staatsblad van 18 en 3 1 januari 2011 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt. | 09.02.2011

De wettelijke interestvoet voor het jaar 2011 bedraagt alleen maar 3,75 %.  In 2010 bedroeg de interestvoet 3,25 %. In  2009 was de wettelijke …


Alcoholslot sinds 1 oktober 2010 mogelijk
Nieuwe straf : rijden met alcoholslot | 09.01.2011

Sinds 1 oktober 2010 heeft de politierechter de mogelijkheid een chauffeur te verplichten allen nog met een alcoholslot te rijden.

Een alcoholslot …


Dit is geen zever...
Vanaf 1 oktober speekseltest door Belgische politie. | 01.10.2010

"Dit is geen zever" is nu langs de wegen te lezen. Dit betekend dat vanaf 1 oktober 2010 de politie speekseltests mag uitvoeren om een recent …


Sociaal Strafwetboek - ten laatste voor 1 juli 2011
De wet van 6 juni 2010 heeft het nieuwe wetboek in de Belgische rechtsorde ingevoerd. | 01.09.2010

Het Sociaal Strafwetboek heeft als doel de bestaande wetgeving in een codificatie te verzamelen en te harmoniseren. Tot vandaag bestaan talloze …


Interestvoeten vanaf 1 januari 2010
In het Belgisch Staatsblad van 15 januari en 1 februari 2010 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt. | 02.02.2010

De wettelijke interestvoet voor het jaar 2010 bedraagt alleen maar 3,25 %. 2009 was de wettelijke interestvoet nog 5,5 %.

In sociale en fiscale zaken …Verhuurder betaald vastgoedmakelaar !
De wet van 18 juli 2009 (inwerkingtreding : 17 augustus 2009)bepaalt dat de verhuurder de kosten nietmag doorrekenen aan zijn huurder. | 17.08.2009

In de woninghuurwet werd een artikel 5ter ingevoegd : "Wordt voor niet geschreven gehouden, elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een …


Werkgever : betaalt verkeersboete ... en ook een solidariteitsbijdrage
De wet van 17 juni 2009 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2009) maakt duidelijk wanneer de solidariteitsbijdrage van 33 % verschuldigd is. | 06.07.2009

Een door een werknemer opgelopen verkeersboete moet in principe ook van de werknemer betaald worden. In de praktijk was wel vast te stellen dat vele …


Openbare verkoop - nieuwe wetgeving
Vanaf 1 januari 2010 zullen onroerende goederen in een zitdag verkocht worden. | 15.05.2009

Bij vele openbare verkopen wordt pas bij de tweede zitdag een bod van geïnteresseerde ingediend. Door het systematische organiseren van een tweede …


  Pagina: 7 van 8 | Bijdrage: 121 tot 140 | terug | verder

>> Nieuwe rechtspraak - archief

<< retour