Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Categorie:
Vereffening vennootschappen : nieuwe wetten | 17.05.2012

Sinds 16 mei 2012 is een nieuwe regelgeving van kracht.
Met de wetten van 19 maart 2012 en van 22 april 2012 werd de wetgeving van 2 juni 2006 betreffende de vereffening van vennootschappen vervangen. …


Inning van buitenlandse geldboetes in België... | 14.04.2012

Sinds 14 april 2012 is het eenvoudiger buitenlandse geldboetes in België te innen.

De wetten van 26 november 2011 en van 19 maart 2012 zijn sinds 14 april 2012 in werking en zijn nu de basis voor een eenvoudigere inning van …Persmisdrijf op internet : bevoegdheid van het hof van assisen | 16.03.2012

Het Hof van Cassatie heeft op 6 maart 2012 beslist dat misdrijven die op internet worden begaan, persmisdrijven zijn.

De vraag was of een meningsuiting op internet als "drukpers" te beschouwen is, met het gevolg dat een misdrijf in dit verband tot de uitsluitende …WCO - vermindering van belastingschuld - redelijke categorieën | 18.02.2012

Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 januari 2012 beslist dat ook een fiscale schuld voor mindering vatbaar is en dat de categorieën van schuldeisers redelijk verantwoord moeten zijn.

De fiscus heeft al vaak betwist dat een fiscale schuld vatbaar is voor vermindering in een WCO-procedure omdat artikel 172 van de Grondwet bepaalt …Interestvoeten vanaf 1 januari 2012 | 26.01.2012

In het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt.

De wettelijke interestvoet voor het jaar 2012 bedraagt 4,25 %.

Ter herinnering vermelden wij de interestvoeten van de laatste jaren:

- 2007 : 6 %Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2012 | 27.12.2011

De nieuwe drempels zijn het Belgisch Staatsblad van 16 december 2011 verschenen.

Een Koninklijk besluit van 12 december 2011 heeft de nieuwe drempelbedragen aan de indexontwikkeling aangepast.

Beroepsinkomsten

% toegelatenEinde voor reclameronselaars ? | 28.10.2011

Sinds 17 september 2011 is het eenvoudiger om contracten met reclameronselaars voor nietig te verklaren.

De praktijken van de reclameronselaars zijn bekend : zelfstandigen of onderneming ontvangen brieven met foutieve gegevens met de vraag om correctie. …Opzegtermijnen voor arbeiders : ongrondwettelijk ! | 07.07.2011

Het Grondwettelijk Hof heeft op 7 juli 2011 beslist dat de huidige opzegtermijnen in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel.
De beslissing van het Grondwettelijk Hof zal een fundamentele wijziging in het Belgische Arbeidsrecht ten gevolge hebben. De arbeidswetgeving …


Geen verhaal van WAM-verzekeraar indien de verzekerde niet aansprakelijk is | 14.06.2011

Het Hof van Cassatie heeft op 7 februari 2011 beslist dan geen verhaal mogelijk is indien de verzekerde niet aansprakelijk was.
Bij een schadegeval met een zwakke weggebruiker moet de verzekeraar het slachtoffer op grond van artikel 29bis WAM vergoeden. Dit is ook het geval …


Zwartwerk - boete ook voor werknemer | 15.05.2011

Een boete van 500 tot 2000 € is mogelijk voor de werknemer.
Indien de werkgever de onmiddelijke aangifte van tewerkstelling ("Dimona") niet indient, kan ook de werknemer sinds 1 april 2011 tot betaling van een …


Zwakke weggebruikers : ook de werkgever van het slachtoffer moet vergoed worden ! | 26.04.2011

Het Hof van Cassatie heeft op 7 februari 2011 beslist dat de werkgever automatisch als rechtshebbende te beschouwen is.
Indien de werkgever loon aan een werknemer doorbetaalt die door een verkeersongeval arbeidsongeschikt werd en deze wernemer in de zin van artikel …


Verjaring vordering buitencontractuele vordering | 02.03.2011

In een arrest van 9 december 2010 oordeelt het Hof van Cassatie dat de verjaringstermijn loopt zonder dat de omvang de schade bekend is.
Voor buitencontractuele aansprakelijkheid bestaat een vijfjarige verjaringstermijn om een vordering in te dienen. Vraag was of de verjaring pas loopt …


Interestvoeten vanaf 1 januari 2011 | 09.02.2011

In het Belgisch Staatsblad van 18 en 3 1 januari 2011 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt.
De wettelijke interestvoet voor het jaar 2011 bedraagt alleen maar 3,75 %.  In 2010 bedroeg de interestvoet 3,25 %. In  2009 was de wettelijke …


Alcoholslot sinds 1 oktober 2010 mogelijk | 09.01.2011

Nieuwe straf : rijden met alcoholslot
Sinds 1 oktober 2010 heeft de politierechter de mogelijkheid een chauffeur te verplichten allen nog met een alcoholslot te rijden.

Een alcoholslot …


Verschoonbaarheid - nu ook voor wettelijk samenwonende ! | 19.11.2010

Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 november 2010 beslist dat ook de wettelijk samenwonende van de verschoonbaarheid van zijn gefailleerde levensgezel moet genieten.
Het Grondwettelijk Hof moest nog een uitspraak doen over de grondwettelijkheid van artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. Dit keer …


Dit is geen zever... | 01.10.2010

Vanaf 1 oktober speekseltest door Belgische politie.
"Dit is geen zever" is nu langs de wegen te lezen. Dit betekend dat vanaf 1 oktober 2010 de politie speekseltests mag uitvoeren om een recent …


Sociaal Strafwetboek - ten laatste voor 1 juli 2011 | 01.09.2010

De wet van 6 juni 2010 heeft het nieuwe wetboek in de Belgische rechtsorde ingevoerd.
Het Sociaal Strafwetboek heeft als doel de bestaande wetgeving in een codificatie te verzamelen en te harmoniseren. Tot vandaag bestaan talloze …


Cassatie : verhaal van de WAM-verzekering beperkt voor betalingen aan zwakke verkeersgebruiker | 15.06.2010

Het Hof van cassatie heeft op 7 juni 2010 beslist dat de WAM-verzekeraar zijn verhaalsrecht tegen de verzekerde alleen mag uitoefenen indien de verzekerde ook aansprakelijk is.
Ten eerste heeft het Hof herhaald dat de kennisgeving van een mogelijkheid verhaal ook in algemene bewoordingen de rechtsgrond van het verhaalsrecht …


Interestvoeten vanaf 1 januari 2010 | 02.02.2010

In het Belgisch Staatsblad van 15 januari en 1 februari 2010 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt.
De wettelijke interestvoet voor het jaar 2010 bedraagt alleen maar 3,25 %. 2009 was de wettelijke interestvoet nog 5,5 %.

In sociale en fiscale zaken …Lange wachttijden voor vrijgave van bankrekeningen afgezwakt | 08.09.2009

In het verleden moest de bejaarde weduwe weken en zelfs maanden na de dood van haar echtgnoot op de vrijgave van zijn bankrekening wachten. In de tussentijd moest de familie financiële steun geven...
In het verleden moest de bejaarde weduwe weken en zelfs maanden na de dood van haar echtgenoot op de vrijgave van zijn bankrekening wachten. In de …


  Pagina 8 van 10 | Resultaten 141 - 160 | terug | verder

<< terug